Centrum mesta Banská Bystrica

Medená Banská Bystrica patrila vďaka nerastnému bohatstvu k trojlístku najvýznamnejších stredoslovenských banských miest. Najväčší rozmach zaznamenalo tunajšie baníctvo v 15.-16. stor. za pôsobenia Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, svojho času jedného z najväčších producentov medi na svete.

 

Do slávnej minulosti návštevníka ľahko prenesie centrum s barbakanom, kostolmi, radnicou, baštami a zvyškami mestského opevnenia. Dominuje mu hlavné námestie lemované vzácnymi historickými budovami. Táto časť pulzuje životom predovšetkým počas letných dní, je miestom stretnutí a dejiskom podujatí, ktoré spájajú celé mesto.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja