Hriňovské lazy

Keď sa Hriňová roztrúsi do osamelejších sídiel zasadených do krásnej prírody, v človeku všetko stíchne a upokojí sa. Terasovité políčka, ktoré identifikujú tento kraj presne ako DNA, rozkreslili na krajine obrazce plné driny, ale aj zmyslu, ktorý takýto tradičný spôsob života prináša. Pri mnohých usadlostiach stoja na vyvýšeninách jednoduché kaplnky, postavené na to, aby mali lazníci bližšie k Bohu a ten istý pocit má človek aj dnes, keď si vychutnáva božské výhľady od týchto pietnych miest. Rázcestia zdobia originálne vyrezávané drevené kríže a aj niektoré špecifické dodnes zachované zvyky, ako napr. pálenie míľ na Turíce nájdete iba v tomto kraji.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja