Kaľamárka

Ak sa chcete zdokonaliť v hľadaní pevného bodu na ceste nahor, prekonať samého seba, Kaľamárka kúsok od Detvy je ideálnym cvičným lezeckým terénom. Výborne sa hodí sa aj na bouldering, teda lezenie bez lana. Na tmavých andezitových bralách sa pravidelne organizuje podujatie KalamarKAP. Miesto však láka k potulkám v čarovnej atmosfére aj nelezcov. Strategicky dobre položená skalná plošina Kaľamárky je aj významnou archeologickou lokalitou osídlenou už v dobe bronzovej. Viac sa o nej dozviete na náučnom chodníku a s dávnymi predkami sa prepojíte aj objavom vodnej cisterny vytesanej do skaly na vrchu Zadnej Kaľamárky.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja