Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Ak Vás zaujíma dianie na oblohe, ak sa chcete zorientovať v spleti hviezd, pozorovať vesmírne objekty pomocou špeciálnej astronomickej techniky a s výkladom odborníka, určite navštívte Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Na umelej oblohe planetária sú pre vás pripravené demonštrácie astronomických úkazov a vďaka simulácii sa dokážete preniesť do kože pozorovateľa na akomkoľvek mieste na Zemi. Podujatia s astronomickou problematikou rozširujú aj cestopisné, hudobné a umelecké programy. Súčasťou Krajskej hvezdárne sú aj hvezdárne v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja