Ochtinská aragonitová jaskyňa

Na svete sú sprístupnené len tri aragonitové jaskyne, v Európe je len jedna, a to práve na Slovensku. Výnimočná výzdoba Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO, sa začala tvoriť už pred skoro 140 tisícmi rokov. K najstarším obličkovitým dekoráciám sa pridružili biele, čisté útvary pripomínajúce trsy tráv a najmladšie fázy vývinu dokladajú miniatúrne vejáriky. Tu pod zemou možno obdivovať aj najpríťažlivejšiu odrodu aragonitu tzv. železný kvet, ktorý sa podobá na morský koral, a v umelom osvetlení Siene Mliečnej dráhy zase uvidieť aragonitové hviezdnaté nebo.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja