Špania Dolina

Veľa vody už pretieklo spod Prašivej najstarším a najdlhším banským vodovodom na Slovensku do baní Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti pri Španej Doline. Význam tejto horskej dedinky približuje banícky náučný chodník, expozícia v bývalej klopačke i Múzeum medi, ktorá sa tu v minulosti ťažila a ktorá sa dostala až na loď objaviteľa Ameriky. Dodnes tu vzniká aj známa špaňodolinská čipka. Romantické prostredie s pamiatkami ľudovej architektúry, panoráma s neodmysliteľným ranogotickým kostolíkom láka na prechádzky a objavovanie histórie tejto významnej lokality.

Ako sa dostaneš na miesto?Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja