Ochrana osobných údajov

 

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach KRAJSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ TURIZMUS, so sídlom Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52132072, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR, DIČ: 2120899022 (ďalej len “KOCR BBKT”) nájdete na stránke:

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/52132072/gdpr/sk