Spoznaj región

Horehronie

Príbeh scenáristu Mariana Čupku

Ako dieťa narodené pod Kráľovou hoľou nasával Marian Čupka folklór spolu s materským mliekom. Melódie i slová piesní odrážajúce život uprostred drsnej, ale aj krásnej prírody prenikli do jeho bytosti a formovali ho rovnako ako matkina výchova k skromnosti, či pohladenie tvrdej otcovej dlane. Tak ako spev mohutnie vo viac-hlasnosti, tak sú aj tunajší ľudia silnejší vo vzájomnej pomoci a svornosti. Všetko, čo ich život učí, sa premieta do umenia, ktoré putuje v čase i priestore, dáva sa a prijíma. Aj preto sa Marian Čupka vracal z ciest za piesňami a tancom vždy múdrejší a bohatší.

Spoznaj región

Horehronie

Príbeh železničiara Aleša Bíleka

Aleš Bílek pochádza z Čiech a na Slovensko zavítal ako stredoškolák, aby pomohol pri záchrane Čiernohronskej železničky. Unikátnu úzkokoľajnú železnicu totiž ohrozoval plán na zošrotovanie, čomu sa nadšenci v Čiernom Balogu snažili zabrániť letnými brigádami a tábormi. Neskôr spolu s kamarátmi zintenzívnili svoj boj o vzácnu pamiatku činnosťou organizácie Strom života. Aj vďaka tomu sa železnička po rokoch opäť po úzkych koľajach rozbehla. A na to, aby jeden zo siedmich divov Banskobystrického kraja nepostihol osud tých šiestich svetových, dohliada teraz Aleš Bílek aj ako jej riaditeľ.

Región Horehronie

Za horami, za dolami, medzi lesmi a jaskyňami, ukrýva sa pod Tatrami kraj zvaný Horehronie. Je prevoňaný drevom, kvetenou, bylinami i zverou. Zvuky zvoncov oviec a píšťal posmeľujú do kroku aj samotný Hron. Ten sa tu s radosťou zakaždým nadýchne po prvýkrát čistého vzduchu z tisícky stromov. Hron tu prebieha v pôsobivých slučkách tak, ako to od neho kopírujú lyžiari na svahu. A keď sa po hodinách pohybu na horách zažiada oddychu, koliby, chaty i veľké hotely ponúknu na to ten správny priestor.

Získaj informácie

Turistické informačné centrum Horehronie
Bystrá 29
977 01 Bystrá
tic@horehronie.net
+421 (0)903 513 535

Turisticko informačná kancelária Brezno
Nám. gen. M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno
tik@brezno.sk
+421 (0)48/61 14 221

Informačné centrum Vydra
Hlavná 51
976 52 Čierny Balog
vydra@vydra.sk
+421 (0)48/61 90 944

image/svg+xml