Spoznaj región

Gron

Príbeh dobrohudca Dominika Garaja

Gajdy a gajdošov bolo v stredoslovenskej obci Veľká Lehota počuť už od nepamäti. Garajovci vedeli na týchto nástrojoch nielen vyhrávať, ale boli známi aj tým, že ich dokázali vyrobiť. Tajomstvo tejto tvorby sa v rode zdedilo z deda na otca, syna i vnuka. Dominik Garaj už gajdy nevyrába, no aj naďalej vedie folklórnu gajdošskú skupinu, ktorú sám založil. Po pôsobení v amatérskom divadle sa teraz snaží vyrozprávať príbeh obce tak, ako ho zaznamenali jej starší obyvatelia.

Spoznaj región

Gron

Príbeh hrnčiara Jána Fialu

Obec Brehy sa kedysi pýšila hrnčiarstvom a keď sa točil dokument o zvykoch v rôznych obciach, oslovili aj Jána Fialu. Jeho otec – sám hrnčiar – umrel, keď mal Janko pätnásť, no vďaka tomuto podnetu sa vrátil do svojho detstva, keď otca pozoroval pri práci. Začal sa priúčať tomuto remeslu, hoci už mal asi 30 a nebola to práve ľahká škola. Po dlhých desiatich rokoch zbierania skúseností sa jeho výrobky a nástroje dostali do rôznych dokumentov, rozprávok a filmov. Keďže prácu na hrnčiarskom kruhu si chcú vyskúšať aj iní, navštevuje jarmoky, školy a organizuje tvorivé dielne. Okrem toho prebral aj výrobu známych fajok, tzv. štiavničiek.

Región Gron

Za horami, za dolami, tam, kde už mohutnie Hron a krajina padá do nížiny, leží oblasť Gron. Na strednom Pohroní lemuje moderné trasy Pohronská hradná cesta. Kedysi tvorila štít na ochranu bohatých banských miest, akými boli aj Kremnica a Nová Baňa. Pri tzv. Slovenskej bráne stráži druhý najstarší kláštor na slovenskom území svoje tajomstvá. Pokoj a osobité zvyky zase charakterizujú život na vidieku – na roztrúsených kopaničiarskych sídlach tzv. štaloch. Gron je aj miestom stretnutí milovníkov osobitých hudobných nástrojov – gájd, či heligónky.

Získaj informácie

Informačné centrum Nová Baňa
Námestie slobody č. 1
968 01 Nová Baňa

 

info@novabana.sk
+421 (0)45/67 82 880

Informačné centrum Žiar nad Hronom
SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom

 

+421 (0)905 587 339

image/svg+xml