300. výročie Maximilliána Hella – osobný dopredaj bankovky

SOBOTA

2021

SEPT

300. výročie Maximilliána Hella – osobný dopredaj bankovky

DOSTUPNOSŤ

25.9.2021

REGIÓN/LOKALITA

GRON

TYP PODUJATIA

predaj bankovky

DOBA TRVANIA

9:00 – 17:00

CENA

3€ / bankovka

 

Osobný predaj na mieste

POPIS PODUJATIA

Pri príležitosti 25. výročia založenia Planetária a hvezdárne v Žiari nad Hronom sa uskutoční dopredaj výročnej bankovky Maximilliánha Hella.

Organizátori

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus
a Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari and Hronom

Miesto a čas

Dátum osobného predaja: sobota 25.9.2021 od 9:00 do 17:00
Miesto predaja: Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom

Sprievodný program

vstupy do planetária v skupine max 30 osôb (vstupné 3€/osoba) a prednáška Mgr. Tomáša Dobrovodského (v skupine max 30 osôb)

Podmienky a obmedzenia pre osobný predaj bankovky

 • Predávať sa budú náhodné sériové čísla v poradí, bez možnosti výberu.
 • Počet bankoviek na jeden nákup bude regulovaný podľa podmienok a obmedzení predaja konkrétnej série.
 • Vzájomná kombinácia rôznych sérií na jeden nákup je možná a povolená.

 

Bankovky nie je možné rezervovať!

Predaj podľa sérií

Ostatné vyššie čísla 4081 – 7500 neobmedzene
Ročníkové čísla 1920 – 2020 do 1 ks/nákup
Čísla s prítlačou Anniversary 2020: 9116 – 10000 do 3 ks/nákup

Ostatné vyššie čísla 4081 – 7500 v neobmedzenom množstve je naďalej možné zakúpiť on-line prostredníctvom nášho e-shopu TU>>.

Predaj u partnerov

Čísla 1101 – 1896 sú v predaji v Planetáriu v Žiari nad Hronom (od 25.11.2020)
Čísla 2022 – 2514 sú v predaji v Štiavnických Baniach na Obecnom úrade (od 24.11.2020)

Čísla vylúčené z predaja

Čísla 1-20 a 2021 vylúčené z predaja
Nízke čísla 21 – 1000 predané v online predaji v 2020
Ostatné vyššie čísla 1001 – 4080 predané v online predaji v 2020
Čísla s prítlačou Anniversary 2020: 8000 – 9115 predané v online predaji v 2020

Maximilián Hell

 

sa narodil pred 300 rokmi v Štiavnických Baniach v Banskobystrickom kraji a gymnázium absolvoval priamo v Banskej Bystrici. Najväčšou udalosťou v jeho pracovnom živote astronóma bola expedícia za severný polárny kruh na dánsky ostrov Vardö, kde v roku 1768 pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky, ktoré boli neskôr vysoko cenené vo vedeckých kruhoch. Tie zhrnul v diele „Observatio transitus Veneris ante disum solis“, ktoré vydal v roku 1770. Maximilián Hell tu potvrdil svoj predošlý objav, že Venuša nemá žiadny mesiac, na tú dobu veľmi presne vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť Slnka od Zeme.

 

Priekopnícke sú aj jeho výskumy v oblasti polárnej žiary a magnetického poľa. Maximilián Hell skúmal aj morský odliv a kvadratúru kruhu. Podal obraz o prírodných pomeroch Nórska, Fínska a vôbec oblastí Severného mora – o geologickej skladbe, riekach, mori, flóre a faune, o príčinách svetielkovania mora a o hospodárskych pomeroch týchto oblastí. Bol členom učených spoločností v Paríži, Štokholme, Bologni, Kodani, Göttingene, Trondheime a v Londýne. Spolupracoval s anglickou Royal Society a v roku 1790 mu bol udelený Rad anglickej vlády (rad Kráľovskej spoločnosti). Jeho menom je na mape Mesiaca pomenovaný jeden z kráterov.

 

UNESCO v roku 1970 zaradilo 250. výročie jeho narodenia do kalendára výročí významných osobností. Na počesť M. Hella je pomenovaná planétka (3727) Maxhell. Okrem výnimočných výsledkov vedeckého bádania sa zaslúžil aj o vybudovanie niekoľkých hvezdární a observatórií v rôznych krajinách a mestách Európy. Preto nie je prekvapením, že práve krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom (www.planetarium.sk ) nesie meno tohoto významného bádateľa a je aj miestom predaja výročnej pamätnej eurobankovky.

Ako sa dostaneš na miesto?

ADRESA

KONTAKT

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19

 • Predaj bankoviek prebieha v exteriéri areálu planetária.
 • Pri vstupe do areálu vám pracovník planetária vydezinfikuje ruky.
 • Vstup do areálu je možný len s rúškom/respirátorom na tvári.
 • Je potrebné dodržiavať 2m rozostupy podľa značiek na zemi.
 • Je potrebné dodržovať smer predaja a smer východu z areálu planetária.
 • V záujem vlastnej bezpečnosti dodržujte bezpečnostné opatrenia aj pred vstupom do areálu planetária.
 • Na prehliadku planetária a prednášku je vstup povolený len OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID 19).
 • Preukazovať sa je možné potvrdením o očkovaní, o prekonaní COVID 19, negatívnym výsledkom PCR testu na COVID 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID 19 nie starším ako 48 hodín, a to v papierovej alebo elektronickej forme.

 

Viac informácii: www.planetarium.sk, 045/ 6700 888

Výber produktov

Vstupenka – osoba (Tajomstvá hradu Breznica)
20
3.00€
One time registration allowed for this ticket
0€
Thank you Kindly

300. výročie Maximilliána Hella – osobný dopredaj bankovky

Žiar nad Hronom

09:00 - 17:00
25. septembra 2021

000000

300. výročie Maximilliána Hella – osobný dopredaj bankovky

Žiar nad Hronom

09:00 - 17:00
25. septembra 2021

PRINT


Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja