REVIŠTE

 

Rekonstrukcja cyfrowa dziedzictwa kulturowego

 

Model 3D z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości

ZAMEK REVIŠTE

Zajrzyj za mury zamku Revište, zobacz, jak wyglądał w czasach jego największej świetności.

Dzięki aplikacji rozszerzonej rzeczywistości odwiedzający aż w siedmiu miejscach zobaczą, jak zamek wyglądał w XVII wieku. Ale to nie wszystko – rzeczywistość rozszerzoną dopełniają oryginalne ilustracje przedstawiające fragmenty z codziennego życia zamku i jego właścicieli – rodu Dóczy.

 

Przyjdź osobiście na zamek Revište!

Cyfrowa rekonstrukcja zamku Revište do jego postaci z XVII wieku oraz zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Wyszehradzkiego

Realizator projektu

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Partnerzy projektu

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Slovensko

Prírodovedecká a technologická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach, katedra Informačných technológií, Poľsko

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Česká republika

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovensko

Za współpracę przy realizacji dziękujemy

następującym osobom oraz instytucjom

Tím Overhead s.r.o.

Martin Bóna, historyk budownictwa

Stowarzyszenie na rzecz ratowania Zamku Revište

Regionalna Organizacja Turystyczna Bańskobystrzycki Kraj Tourism

Obwodowa Organizacja Turystyczna Region Gron

Prywatna Szkoła Przemysłu Artystycznego Żylina