REVIŠTE

 

Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva

 

3D model with the application of augmented reality

HRAD REVIŠTE

Nahliadnite za múry hradu Revište v čase jeho najväčšej slávy.

Vďaka aplikácii rozšírenej reality sa návštevníci až na siedmich miestach na hrade prenesú do jeho podoby v 17. storočí. A to nie je všetko, rozšírenú realitu doplnia originálne ilustrácie zachytávajúce fragmenty bežného života na hrade a hradných pánov z rodu Dóci.

 

Príďte na hrad Revište osobne!

Digitálna rekonštrukcia hradu Revište do jeho podoby v 17. storočí a aplikácia rozšírenej reality bola realizovaná vďaka finančnej podpore Visegradskeho fondu.

google-play-badge

Realizátor projektu

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Partneri projektu

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Slovensko

Prírodovedecká a technologická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach, katedra Informačných technológií, Poľsko

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Česká republika

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovensko

Za spoluprácu

pri realizácii projektu ďakujeme

Tím Overhead s.r.o.

Martin Bóna, stavebný historik

Združenie na záchranu hradu Revište

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron

Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina