Gotická cesta
GEMER a MALOHONT

Gotická cesta

Železné srdce Uhorska“ i tak sa v minulosti prezýval dnešný Gemer a Malohont. Po veľkej sláve bohatého a prosperujúceho kraja zavládlo v regióne nevídané ticho. Utíchli hlučné banícke stroje i šľachtické hostiny, nepočuť ani zvuk zbraní a erdžanie koní. Akoby sa celý kraj pichol zakliatym vretenom a upadol do spánku rovnako ako Šípková Ruženka v rozprávke. Našťastie, z doby najväčšieho rozmachu regiónu tu ostalo nevídané bohatstvo. Nádherné kostoly a ich unikátne nástenné maľby sú doposiaľ neobjavenou pýchou nie len regiónu Gemer-Malohont, ale aj celého Slovenska.

 

Poďte ich s nami objaviť, verte, stojí to za to!

Kostoly nie sú bežne otvorené pre verejnosť. Otvárajú však svoje brány pravidelne počas organizovaných podujatí. Niektoré majú počas letnej sezóny stanovené otváracie hodiny.

O plánovaných organizovaných podujatiach, kedy bude možno do chrámov nahliadnuť prípadne a otváracích hodinách počas letnej sezóny budeme informovať hneď, ako budeme mať čerstvé /aktuálne/ informácie.

 

Sledujte nás tu alebo na FB profile Za horami, za dolami

Rok 2023 sa v regiónoch Gemer a Malohont v Banskobystrickom a Košickom kraji ponesie v duchu nástennej maľby. Cieľom bude predstaviť verejnosti jedinečné fresky v gotických kostoloch, ktoré sa v minulom roku zaradili ako súhrnná lokalita medzi ďalších 59 držiteľov prestížneho titulu Značka Európske dedičstvo /European Heritage Label/. Tematický program bude počas celého roka približovať širokej verejnosti unikátne fresky a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré Značka Európske dedičstvo reprezentuje. Prvé podujatia sa začnú už v apríli 2023 a budú určené laickej aj odbornej verejnosti, mládeži i deťom.

Gotická cesta je tvorená 4 okruhmi: Štítnický okruh, Jelšavský okruhm, Rimavský okruh, Rožňavský okruh

V mape Vám prinášame súbor 12 stredovekých kostolov Gotickej cesty Gemera-Malohontu nominovaných na Európske dedičstvo:

  • Štítnický okruh: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec
  • Jelšavský okruh: Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice
  • Rimavský okruh: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo

Detailné informácie o jednotlivých kostoloch nájdete rozkliknutím jednotlivých okruhov v interaktívnej mape a následným kliknutím na mapovú časť daného okruhu. Po otvorení detailnej mapy okruhu a kliknutím na konkrétny kostol sa Vám zobrazia požadované informácie.

Projekt Európske dedičstvo

Gemer je plný neobjavených skvostov. Jedným z nich sú aj stredoveké nástenné maľby v kostoloch vytvorené technikou talianskej fresky. Našou snahou je pre 12 lokalít so stredovekými freskami získať značku Európske dedičstvo. Značka prezentuje verejnosti pamiatky, ktoré zohrali významnú úlohu pri budovaní a vývoji Európy.

Prosperujúce baníctvo a miestni šľachtici s kontaktmi po celej Európe zapríčinili, že na vtedajšom území Gemera sa stretávali mnohé národnosti: nemeckí baníci, valasi, uhorskí aristokrati a dokonca aj talianski umelci. Do regiónu ich povolali Bubekovci, aby vyzdobili ich kostoly v Plešivci a Štítniku. Tie sa potom stali vzorom aj pre ďalších domácich majstrov, ktorí vyzdobili aj ďalšie kostoly a vytvorili tak unikátnu zbierku umenia, ktorá sa za Alpami okrem Uhorska vyskytuje len veľmi zriedkavo. Jedinečné maľby sú odborníkmi deklarované ako fresky talianskej školy. Niektoré výjavy sa nachádzajú len v kostoloch na Gemeri a v Taliansku. Nikde inde.

Gotické fresky v dvanástich kostoloch v regióne Gemer-Malohont získali na základe rozhodnutia Európskej komisie v roku 2022 značku EURÓPSKE DEDIČSTVO. Naše gotické gemerské chrámy sa tak stali súčasťou významnej družiny európskych pamiatok, kam patrí napríklad aj habsburgský cisársky palác vo Viedni, portugalská univerzita v Coimbre alebo akropola v Aténach.

Viac informácií nájdete na www.gotickacesta.sk